De Roef Harderwijk

Wijkcentrum met aandacht voor Positieve Gezondheid

Samen met inwoners en professionals heeft WIJKR8CHT een nieuw concept rondom Positieve Gezondheid voor centrum de Roef in Harderwijk ontwikkeld.

Onder het motto De Roef 2.0 ‘Hart voor de buurt’ is de nieuwe De Roef een wijkcentrum voor en door bewoners in de wijk Stadsweiden. Een plek waar mensen gezellig een kop koffie kunnen drinken en een plek waar verenigingen hun activiteiten kunnen houden. In de nieuwe De Roef is naast het ontmoetingscentrum ruimte voor gezondheidsorganisaties, zoals de huisarts en welzijnsorganisaties. Met aandacht voor Positieve Gezondheid. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en omwonenden.

Positieve Gezondheid is het vermogen om te kunnen gaan met de uitdagingen in het leven en je leven in te kunnen richten vanuit eigen keuzes, met als doel maximaal tot bloei te komen. Concreet betekent dit: je aandacht richten op positieve emoties en gedachten. Denken in uitdagingen in plaats van problemen. Talenten herkennen in plaats van onmogelijkheden zien. Dit geldt voor jezelf maar ook voor je contact met anderen.

Opdracht

Samen met inwoners, professionals en gemeente ontwikkelde WIJKR8CHT een nieuw concept voor een wijkcentrum rondom Positieve Gezondheid. On(t)roerend Goed en studioMAEK hebben in opdracht van Gemeente Harderwijk en MFC Harderwijk een nieuw type wijkcentrum én samenwerkingsvorm ontwikkeld waarbinnen ontmoeten, welzijn, zorg en cultuur onder één dak gaan samenwerken op basis van Positieve Gezondheid.
Niet alleen het concept, maar ook het gebouw is ontworpen rondom deze nieuwe samenwerkingsvorm.

Mijlpalen

Zaterdag 1 oktober was het open huis bij De Roef, het nieuwe wijkcentrum voor ontmoeten, welzijn en zorg in Stadsweiden te Harderwijk. Onder het motto “Beleef de Roef” hebben bijna 2500 mensen kennis gemaakt met het eerste wijkcentrum Positieve Gezondheid en haar huisgenoten. Dit zijn de verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties die binnenkort de Roef als nieuw thuisbasis hebben.

Bij de doorontwikkeling van MFC De Roef zijn inwoners en professionals intensief betrokken. Dit proces werd begeleid door WIJKR8CHT. Een tip van architect en conceptontwikkelaar Melvin Kaersenhout:  “We stelden aan iedereen de vraag: ‘met wie moeten we echt eens praten?’ Op basis daarvan hebben we zes inwoners geïnterviewd. Daarbij hebben we steeds afgesloten met de vraag: ‘Wie moeten we écht nog spreken?’ Op een gegeven moment hoor je steeds dezelfde namen. Zo krijg je de kernspelers in de wijk in kaart.”

Resultaten

Alle betrokkenen werken vanuit het concept Positieve Gezondheid. “We zijn heel blij dat dit model is omarmd door alle partijen,” vertelt directeur Carla Venema van Zorgdat. “Het biedt een gedeeld waardensysteem. Welzijn kan op vijf van de zes leefgebieden van Positieve Gezondheid iets voor mensen betekenen.” Partners binnen MFC De Roef weten elkaar snel te vinden om inwoners de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Zo verwijzen de huisarts (via Welzijn op Recept), fysiotherapeut en diëtiste actief naar de welzijnscoaches van Zorgdat. Maar de huisarts kan ook doorverwijzen naar de dansclub elders in het wijkcentrum, of even met een patiënt meelopen naar het Financieel Trefpunt. Er wordt samen gekookt, gesport en gezongen.

De mix van mensen die komen met een doel en mensen die komen voor de gezelligheid maakt de plek laagdrempelig en levendig

Vele bezoekers op open dag nieuwe Roef: “Wij als bewoners hadden veel inbreng”. Lees het artikel in de Harderwijker Courant.

Meer projecten