De Kiekmure Harderwijk

Wijkcentrum voor Positieve Gezondheid

On(t)roerend Goed ontwikkelt samen met buurtbewoners en professionals een nieuw concept voor het wijkcentrum met aandacht voor Positieve Gezondheid.

Het wijkcentrum in Stadsdennen in Harderwijk wil een nog gezelligere plek worden waar iedereen zich thuis voelt, een echt ontmoetingscentrum voor de buurt.

Opdracht

Hoe houden we de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit? Wat kunnen we doen om de oplopende zorgkosten te voorkomen? Hoe kunnen we eenzaamheid beter tegengaan? En hoe vergroten we de leefbaarheid in de wijk en voor wijkbewoners? Positieve Gezondheid biedt kansen om vanuit een praktische insteek en uitvoeringsgericht, vraagstukken in de samenleving op te lossen. Positieve Gezondheid is een multidisciplinaire en integrale aanpak voor zorg-, welzijns- en andere maatschappelijke organisaties. Het is gericht op preventie en op het vergroten van het welbevinden van de wijkbewoners. Samenwerking is daarbij de sleutel. We willen in De Kiekmure deze samenwerking tot stand brengen en de organisaties die zich aansluiten onder één dak samenbrengen.

Mijlpalen

Onder de naam ‘De Kiekmure Dichterbij’ onderzoeken we samen met omwonenden en professionals wat de wensen en ideeën zijn, zodat de aangeboden faciliteiten en activiteiten goed aansluiten op de wensen uit de buurt. We organiseren hiervoor buurtbijeenkomsten en bijeenkomsten voor professionals om het samenwerken op basis van Positieve Gezondheid vorm te geven. De Kiekmure ontwikkelt zich de aankomende tijd naar een wijkcentrum met plek voor organisaties uit de wijk op het gebied van zorg, welzijn en Positieve Gezondheid.

Meer weten over dit project? Kijk op kiekmuredichterbij.nl

Resultaten

Gertjan van Noort, wethouder zorg, benadrukt de maatschappelijke functie met omarming van het concept Positieve Gezondheid: “We staan hierachter omdat we een gezonde stad willen zijn. Ons doel is dat mensen mee gaan en blijven doen aan de maatschappij. Door in één gebouw welzijn, zorg en ontmoeten met elkaar te verbinden kun je mensen een stukje op weg helpen naar een gelukkiger leven.”

Meer projecten