Positieve Gezondheid

Met Positieve Gezondheid de wijk in!

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven.

Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve Gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve Gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

Sociale en fysieke omgeving

De sociale en fysieke leefomgeving in een wijk is van grote invloed op de mentale en fysieke gezondheid van bewoners.

Onze missie is het verbeteren van de leefomgeving. Hierdoor verbetert de ervaren gezondheid van bewoners. We gebruiken Positieve Gezondheid en Design Thinking als middel om met bewoners en professionals in gesprek te gaan.

Partner

Institute for Positive Health (iPH) is de motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed.

IPH wil de beweging rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Sociale en fysieke omgeving

De sociale en fysieke leefomgeving in een wijk is van grote invloed op de mentale en fysieke gezondheid van bewoners.

Onze missie is het verbeteren van de leefomgeving. Hierdoor verbetert de ervaren gezondheid van bewoners. We gebruiken Positieve Gezondheid en Design Thinking als middel om met bewoners en professionals in gesprek te gaan.

Door inzet van de aanpak Wijkr8cht brengen we De Kiekmure dichterbij bewoners en gaan we het centrum te transformeren naar een toegankelijke ‘huiskamer’ voor ontmoeten, welzijn en zorg op basis van Positieve Gezondheid.

Hans Alfons, Voorzitter Stichting MFC Harderwijk

Ontdek ook de kracht van ‘jouw’ wijk

Heb je grote plannen waar we je mee kunnen helpen?