zet met positieve gezondheid de wijk aan!

Wie zijn wij?

WIJKR8CHT is een initiatief van On(t)roerend Goed en studioMAEK.

Na meer dan vijf jaar samenwerken aan diverse fysieke en sociale vraagstukken, hebben we een integrale aanpak ontwikkeld om wijken te versterken.

Onze missie is het creëren van gemeenschappen waar mensen elkaar kennen en ondersteunen, geïnspireerd door het concept van Positieve Gezondheid.

Wat doen we?

WIJKR8CHT brengt het DNA van de wijk in kaart door zowel objectieve data als persoonlijke verhalen van bewoners, sleutelfiguren en actieve wijkorganisaties te combineren. Dit levert een genuanceerd beeld op van wat er al in de wijk aanwezig is. Vervolgens definiëren we op basis van deze informatie en de zes dimensies van Positieve Gezondheid de belangrijkste thema’s en vraagstukken.

We maken complexe vraagstukken tastbaar en toegankelijk door middel van beeldverhalen en storytelling, waardoor onderwerpen bespreekbaar en voelbaar worden vanuit verschillende invalshoeken. Bewoners, professionals, corporaties en beleidsmakers werken samen om scenario’s te creëren en prioriteiten te stellen, wat resulteert in een lijst met realistische doelen en ambities. Vanuit een onafhankelijke positie werken we deze scenario’s uit tot concrete oplossingsrichtingen en verbinden we organische ideeën met concrete acties. Tot slot toetsen we de oplossingen in de praktijk door samen te werken met enthousiaste bewoners, maatschappelijke organisaties en de diverse domeinen van de gemeente.

Laat je inspireren door een aantal van onze projecten

Voor Wie

Voor iedereen die bijdraagt aan een Veerkrachtige Wijk

Revitaliseren wijken

Wijkbeheer

Leefbaarheid

Preventief werken

Maatschappelijk vastgoed

Domeinoverstijgend

Gebiedsontwikkeling

Omgevingsparticipatie

Community creëeren

Organiseren samenwerking

Betrekken wijk

Procesbegeleiding

Ontdek ook de kracht van ‘jouw’ wijk

Heb je plannen waar mee we kunnen helpen?