Ontmoetingscentrum Het Anker in Zwolle

Behoeftes uit de wijk vertalen naar Positieve Gezondheid

Ontdek hoe WIJKR8CHT het proces heeft begeleid om samen met een professionele organisatie aansluiting met de wijk heeft gecreëerd in opdracht van de gemeente Zwolle.

Ontmoetingscentrum Het Anker is een ontmoetingscentrum in de wijk Westenholte. Het Anker bevat een wijkcentrum met drie vergaderruimtes, een bestuurskamer, een ontmoetingsruimte en een grote sporthal die deelbaar is. Het Anker biedt een grote diversiteit aan activiteiten voor de bewoners van Westenholte en Stadshagen.

Situatie

Sinds januari 2022 heeft een professionele organisatie het beheer overgenomen van het bestuur. De missie en visie zijn inmiddels geformuleerd, maar concrete doelen moeten nog worden geformuleerd. Inmiddels loopt de verhuur goed. Echter het is nog niet duidelijk of het huidige programma evenwichtig is en aansluit bij de behoeften van de buurt. De professionele organisatie wil een afwegingskader ontwikkelen om organisaties en verenigen te beoordelen op hun bijdrage aan een sterk en divers programma van Het Anker, dat aansluit op de behoefte van de buurt.

Vraagstelling

De gemeente Zwolle heeft Wijkr8cht gevraagd om het proces te begeleiden en samen met met de professionele organisatie de behoeftes uit de wijk te inventariseren, het afwegingskader op te stellen en organisaties en/of verenigingen te identificeren die een bijdrage kunnen leveren aan het programma op basis van Positieve Gezondheid.

Resultaten

Gedurende het proces hebben gesprekken met bewoners, professionals en sleutelfiguren uit de wijk gesproken. Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn de visie en doelstellingen geherformuleerd en aangescherpt, waardoor het profiel voor Het Anker duidelijker is geworden en betere keuzes van benodigde organisaties en het aanbod gemaakt kan worden, dat bovendien aansluit op de behoeftes van de buurt.

Meer weten over dit project? Neem gerust contact op met Peter Bisschop.

Meer projecten