Aanpak

VERBETEREN VAN DE LEEFOMGEVING IN WIJKEN DOOR VERBINDEN SOCIALE EN FYSIEKE OMGEVING

Onze Aanpak

WIJKR8CHT heeft een domeinoverstijgende en uitvoeringsgerichte werkwijze ontwikkelt die Positieve Gezondheid met Design Thinking combineert. Het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed, de publieke ruimte of andere wijkprojecten wordt in deze aanpak ingezet als vliegwiel voor het versnellen van het efficiënter organiseren van zorg, welzijn en de sociale leefomgeving van de wijkbewoners.

Filosofie

WIJKR8CHT werkt vanuit de filosofie dat mensen de sleutel vormen tot een succesvol project. Of het nu de professionals zijn die werkzaam zijn in de wijk, het ambtelijke apparaat, lokale ondernemers of betrokken wijkbewoners; samen kennen zij het DNA van de wijk van binnenuit. Zij kennen de bestaande sociale netwerken, de krachten, de kansen maar ook de ontbrekende schakels en de ‘onzichtbare’ vragen die leven in de wijk. Design thinking helpt om complexe processen tastbaar en inzichtelijk te maken. Hierdoor creëer je een speelveld voor wijkbewoners, professionals en gemeente om met elkaar samen te werken aan de veerkracht van de wijk en, wellicht nog belangrijker, aan de veerkracht van de individuele wijkbewoners zelf.

Werkmethode

1INLEVEN

Wijkr8cht brengt het DNA van de wijk in kaart. We brengen in kaart welke organisaties en sociale netwerken er bestaan en welke programma’s er lopen. We combineren objectieve data en beleidsdoelen met persoonlijke gesprekken met bewoners, sleutelfiguren en actieve wijkorganisaties. Zo ontstaat een genuanceerd beeld van wat er al is. Dáár ligt de kracht van een wijk.

2DEFINIËREN

Op basis van de ingewonnen informatie en observaties definieert Wijkr8cht op basis van de 6 dimensies van Positieve Gezondheid de belangrijkste hoofdthema’s en vraagstukken die spelen in de wijk.

3TASTBAAR & VOELBAAR MAKEN

Wijkr8cht maakt de complexe vraagstukken tastbaar en toegankelijk. Aan de hand van (beeld)verhalen en storytelling helpen we om op thematische wijze onderwerpen vanuit de verschillende invalshoeken bespreekbaar en voelbaar te maken.

4SCENARIO’S

Bewoners, professionals, corporaties en beleidsmakers werken samen aan het maken van scenario’s. De deelnemers prioriteren gezamenlijk de informatie die per thema is uitgewerkt. De output bestaat uit een lijst met realistische doelen, ambities en urgenties. Budget komt daarmee ook ter sprake als onderdeel van de puzzel.

5OPLOSSINGSRICHTINGEN

Wijkr8cht werkt vanuit een onafhankelijke positie de scenario’s uit tot oplossingsrichtingen. De geformuleerde scenario’s dienen als randvoorwaarde. De fase verbindt de organisch gevormde ideeën om tot concrete doelen, ambities en acties.

6TOETSEN

We toetsen de oplossingen in de praktijk door met enthousiaste bewoners, betrokken maatschappelijke organisaties en de diverse domeinen van de gemeente aan de slag te gaan

Ontmoet Het Team

DE MENSEN ACHTER WIJKR8CHT

Melvin Kaersenhout
Creatief

06 513 56 748

Peter Bisschop
Aanjager

06 205 91 353

Sabine Megens
Verbinder

06 143 09 319

Joanca van den Bosch
Coördinator

06 101 59 921

Ons Werk

Laat je inspireren door onze voorbeeld projecten

Ontdek ook de kracht van ‘jouw’ wijk

Heb je grote plannen waar we je mee kunnen helpen?