Eerste kennissessie met Raedelijn

WIJKR8CHT nodigt organisaties uit voor kennissessies.

Onze domeinoverstijgend en uitvoeringsgerichte werkwijze combineert Positieve Gezondheid met Design Thinking. Wij delen graag (praktijk)kennis over het verbinden van de sociale en fysieke leefomgeving.  Aan de hand van een concrete casus die een organisatie voorlegt gaan we met elkaar in gesprek en op zoek naar tastbare oplossingsrichtingen. Op donderdag 28 juli was Raedelijn te gast voor onze eerste kennissessie uit deze reeks.

 

Over Raedelijn

Raedelijn is onderdeel van het ROS-netwerk. Zij organiseren eerste lijnszorg in de regio die aansluit bij regionale vraagstukken. Het bezoekend team bestond uit Karlijn van Kats, Marian Kesler, Babs Matthieu en Sophie Schmitz.

 

Blue Zone Amersfoort

In de wijk Kattenbroek in Amersfoort wordt er al een tijdje gewerkt aan een project rondom Positieve Gezondheid met het ambitieuze doel om van deze wijk de 6e Blue Zone te maken.
Het is een initiatief van een lokale huisarts en er zijn momenteel ongeveer 30 professionals ingestapt om dit idee nog verder te verspreiden in de haarvaten van de wijk. Er is een multidisciplinair kernteam gevormd en vorig jaar zijn diverse professionals in deze wijk getraind in het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

 

Dilemma’s

Idealiter zou je willen dat de gehele wijk Positieve Gezondheid ”ademt”. De beweging die is ingezet zoekt naar nieuwe invalshoeken om meer bewoners, organisaties en gemeentelijke instanties te betrekken en te verbinden. Momenteel worden er al workshops gehouden voor geïnteresseerden en werkt (een deel van) de professionals met dit gedachtegoed in het achterhoofd. Ondanks het enthousiasme onder de deelnemers stokt de voortgang enigszins nu een verbreding juist gewenst is.

Ook werd gelijktijdig gereflecteerd over hoe je dit project kan inzetten om het onderwerp breder te trekken naar het regio-niveau. Welk lerend effect kan je genereren vanuit de casus in Kattenbroek? Hoe kan je in een groter gebied een beweging op basis van Positieve Gezondheid neerzetten? Maar ook de vraag hoe je expertise en partijen kan verbinden om je doel te bereiken.

 

Inzichten

Sabine Megens en Melvin Kaersenhout gingen namens WIJKR8CHT in gesprek met het team van Raedelijn. Na een korte kennismaking ging het gesprek inhoudelijk de diepte in. Aan de hand van de casus zijn verschillende invalshoeken afgetast. Er ontstonden nieuwe inzichten en er zijn verschillende manieren besproken over hoe je bewoners, organisaties en gemeenten meer kunt betrekken om tot een blue zone te gaan komen.

De gedeelde inzichten in vogelvlucht:

  • Positieve Gezondheid is geen doel, maar een middel.
  • Verbind de bewoners door ze in een vroeg stadium te vragen waar hun behoefte ligt.
  • Welzijns- & cultuurorganisaties zijn complementair aan zorgorganisaties.
  • Integraal = fysiek + sociaal domein. Benader dit vanaf start als één opgave. Neem opdrachtgevers hier in mee, want in de startfase zijn dit vaak nog gescheiden werelden.
  • Geef Positieve Gezondheid een fysieke plek om te landen, dit kan vaak al binnen de bestaande structuren en faciliteiten.
  • Er loopt vaak al veel in de wijk qua programma en projecten. Positieve Gezondheid kan hier helpen om verbanden te zoeken. Neem ook de wijkeconomie hierin mee om ze financieel met elkaar te verbinden voor een gezonde financiële basis.

Kortom een effectieve en enerverende middag, waarbij de teams elkaar beter hebben leren kennen en van elkaar hebben geleerd.

“Een leuke energieke sessie, waarbij WIJKR8CHT echt complementair is op wat wij bij Raedelijn doen. Het inbrengen van eigen casus werkt top.” – deelnemer Raedelijn.

Ook weten hoe wij jou kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op.