Home oud2024-05-29T14:52:09+00:00

zet met positieve gezondheid de wijk aan!

Zet de energie rondom een ontwerpproces in om partijen te verbinden.”

MELVIN, KAERSENHOUT

Start niet met een vast omlijnd plan, maar creëer betrokkenheid door bewoners en organisaties samen ideeën te laten ontwikkelen.”

Sabine, Megens-de Meza

 Zonder actie zijn de beste intenties niet meer dan dat: intenties.”

Peter , Bisschop

Wie zijn wij?

Wijkr8cht is een initiatief van On(t)roerend Goed en studioMAEK.

Na ruim vijf jaar samen te werken in een multidisciplinair team op verschillende fysieke en sociale vraagstukken hebben wij een integrale aanpak ontwikkelt.

Onze missie is werken met aandacht aan plekken waar mensen elkaar kennen en iets voor elkaar willen betekenen.

Wie Zijn Wij

Korte introductie van Wijkr8cht

Ons Werk

Laat je inspireren door onze voorbeeld projecten

Nieuws

Blogs, achtergrond artikelen en nieuws Wijkr8cht

december 2023

november 2023

maart 2023

februari 2023

22 maart: WIJKR8CHT aanwezig op congres Thuis in de Wijk

Tijdens het congres Thuis in de Wijk 2023; bloeiende buurten voor wonen, welzijn en zorg, wordt er gekeken naar nieuwe initiatieven die wonen, welzijn en zorg verbinden met de buurt. Toekomstbestendig wonen en woonvormen voor ouderen – ook als zwaardere zorg nodig is – krijgen de komende jaren steeds meer een plek in dorpen, buurten en wijken. Thuis in Wijk verzorgt een zeer divers programma, met plenaire sprekers, masterclasses en maar liefst 26 praktijksessies, waarvan WIJKR8CHT er een van verzorgd.

Voor Wie

WIJKR8CHT HELPT ORGANISATIES OM OP EEN UITVOERINGSGERICHTE WIJZE COMPLEXE PROJECTEN TE INITIËREN EN/OF UIT TE VOEREN MET EEN DOMEINOVERSTIJGEND KARAKTER. HET STELT DE BEWONER CENTRAAL ZONDER DE COLLECTIEVE BELANGEN UIT HET OOG TE VERLIEZEN

Revitaliseren wijken

Wijkbeheer

Leefbaarheid

Preventief werken

Maatschappelijk vastgoed

Domeinoverstijgend

Gezonde gebiedsontwikkeling

Omgevingsparticipatie

Community creëeren

Organiseren samenwerking

Betrekken wijk

Procesbegeleiding

Ontdek ook de kracht van ‘jouw’ wijk

Heb je grote plannen waar we je mee kunnen helpen?

Ga naar de bovenkant